Aktualności wyróżnione

Bezpieczeństwo żywności

 - miniatura

Badania żywności to obszar akredytowanych badań, o który poszerzony został zakres certyfikatu AB 418 wydanego przez PCA w następstwie przeprowadzonego w czerwcu br. w laboratorium badawczym CBiDGP audytu. Wraz z nową ofertą badawczą powiększa się jednocześnie sfera odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa wyznaczającego priorytetowe kierunki działalności naszej firmy o zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności.
Zapraszamy producentów, dystrybutorów, inspekcje handlowe oraz klientów zainteresowanych jakością produktów żywnościowych do skorzystania z naszych usług badawczych.

Bezpieczny transport w górnictwie

 - miniatura

Już po raz 11. mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką transportu górniczego do udziału w międzynarodowej konferencji BEZPIECZEŃSTWO PRACY URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH W GÓRNICTWIE. Spotkanie odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2015 roku. Informacje szczegółowe dotyczące konferencji oraz formularze zgłoszenia, w tym zgłoszenia on-line dostępne są w zakładce KONFERENCJE.

Konferencja o rewitalizacji

 - miniatura

Zapraszamy do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, która odbędzie się w dniach 6-8 października br. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania i dyskusji będą przekształcenia terenów zdegradowanych w przestrzeń publiczną.
Więcej informacji dostępnych jest w zakładce KONFERENCJE oraz na stronie REVITARE.


Aktualności

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności - miniatura

Badania żywności to obszar akredytowanych badań, o który poszerzony został zakres certyfikatu AB 418 wydanego przez PCA w następstwie przeprowadzonego w czerwcu br. w laboratorium badawczym CBiDGP audytu. Wraz z nową ofertą badawczą powiększa się jednocześnie sfera odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa wyznaczającego priorytetowe kierunki działalności naszej firmy o zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności.
Zapraszamy producentów, dystrybutorów, inspekcje handlowe oraz klientów zainteresowanych jakością produktów żywnościowych do skorzystania z naszych usług badawczych.

Bezpieczny transport w górnictwie

Bezpieczny transport w górnictwie - miniatura

Już po raz 11. mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką transportu górniczego do udziału w międzynarodowej konferencji BEZPIECZEŃSTWO PRACY URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH W GÓRNICTWIE. Spotkanie odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2015 roku. Informacje szczegółowe dotyczące konferencji oraz formularze zgłoszenia, w tym zgłoszenia on-line dostępne są w zakładce KONFERENCJE.

Badamy żywność!

Badamy żywność! - miniatura

W efekcie pomyślnego wyniku uzyskanego w trakcie przeprowadzonego przez Polskie Centrum Akredytacji auditu, laboratorium badawcze Ośrodka Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych rozszerzyło zakres akredytowanych badań o nowy obszar - żywność. Po otrzymaniu certyfikatu zaprezentujemy naszą ofertę specjalną badań produktów żywnościowych. Zapraszamy do współpracy.

Przyszłość górnictwa

Przyszłość górnictwa - miniatura

O perspektywach i problemach górnictwa polskiego dyskutowali uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji MECHANIZACJA, AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W GÓRNICTWIE, która odbyła się w dniach 17-19 czerwca br. Z roku na rok coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem tzw. e-kopalni, stąd wiele prelekcji dotyczyło właśnie nowoczesnych rozwiązań technicznych umożliwiających zdalne sterowanie urządzeniami stosowanymi w przemyśle wydobywczym i wpływającymi na poprawę bezpieczeństwa pracy ludzi.

Przyszłość górnictwa - more

Konferencja o rewitalizacji

Konferencja  o rewitalizacji - miniatura

Zapraszamy do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, która odbędzie się w dniach 6-8 października br. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania i dyskusji będą przekształcenia terenów zdegradowanych w przestrzeń publiczną.
Więcej informacji dostępnych jest w zakładce KONFERENCJE oraz na stronie REVITARE.