Aktualności wyróżnione

Środki smarne - przyjmujemy zgłoszenia na konferencję

 - miniatura

Cyklicznie organizowana konferencja TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ŚRODKÓW SMARNYCH I EKSPLOATACYJNYCH odbędzie się jak zwykle w kwietniu, a dokładnie w dniach 21-23 kwietnia. Już można zgłaszać referaty do wygłoszenia, jak i udział w obradach. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce KONFERENCJE.
Serdecznie zapraszamy.

Oddział CBiDGP w Polsce północnej

 - miniatura

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego realizuje usługi na potrzeby niemal wszystkich sektorów gospodarki, nie tylko górnictwa, i nie tylko na Śląsku, ale w całym kraju. Od niedawna Klienci z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego mogą bezpośrednio korzystać z usług naszego oddziału zamiejscowego dla Polski północnej w Gniewie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
foto: Marcin Lipiński/StudioA

Jednostka Notyfikowana

 - miniatura

Jednostka Certyfikująca Wyroby Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej jako jednostka wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2005 roku i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE z 1994 roku dotyczącymi wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX). W wykazie jednostek notyfikowanych NANDO JCW występuje pod numerem 2562.


Aktualności

Środki smarne - przyjmujemy zgłoszenia na konferencję

Środki smarne - przyjmujemy zgłoszenia na konferencję - miniatura

Cyklicznie organizowana konferencja TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ŚRODKÓW SMARNYCH I EKSPLOATACYJNYCH odbędzie się jak zwykle w kwietniu, a dokładnie w dniach 21-23 kwietnia. Już można zgłaszać referaty do wygłoszenia, jak i udział w obradach. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce KONFERENCJE.
Serdecznie zapraszamy.

Oddział CBiDGP w Polsce północnej

Oddział CBiDGP w Polsce północnej - miniatura

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego realizuje usługi na potrzeby niemal wszystkich sektorów gospodarki, nie tylko górnictwa, i nie tylko na Śląsku, ale w całym kraju. Od niedawna Klienci z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego mogą bezpośrednio korzystać z usług naszego oddziału zamiejscowego dla Polski północnej w Gniewie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
foto: Marcin Lipiński/StudioA

Cicha noc, święta noc.......

Cicha noc, święta noc....... - miniatura

Radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia w gronie Rodziny i Przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 Roku życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach

Jednostka Notyfikowana

Jednostka Notyfikowana - miniatura

Jednostka Certyfikująca Wyroby Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej jako jednostka wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2005 roku i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE z 1994 roku dotyczącymi wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX). W wykazie jednostek notyfikowanych NANDO JCW występuje pod numerem 2562.

Jednostka Notyfikowana - more

Niech żyje nam górniczy stan!

Niech żyje nam górniczy stan! - miniatura

Górniczej Braci z okazji Górniczego Święta skłądamy życzenia wszelkiej pomyślności, bezpiecznej i spokojnej pracy dającej wiele satysfakcji i zadowolenia.
Z górniczym pozdrowieniem SZCZĘŚĆ BOŻE!