Aktualności wyróżnione

Jednostka Notyfikowana

 - miniatura

Jednostka Certyfikująca Wyroby Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej jako jednostka wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2005 roku i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE z 1994 roku dotyczącymi wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX). W wykazie jednostek notyfikowanych NANDO JCW występuje pod numerem 2562.

Niech żyje nam górniczy stan!

 - miniatura

Górniczej Braci z okazji Górniczego Święta skłądamy życzenia wszelkiej pomyślności, bezpiecznej i spokojnej pracy dającej wiele satysfakcji i zadowolenia.
Z górniczym pozdrowieniem SZCZĘŚĆ BOŻE!

Wizyta przedszkolaków

 - miniatura

W ramach zdobywania odznaki PTTK Siedmiomilowe buty 19 sześciolatków z Przedszkola nr 2 w Lędzinach odwiedziło CBiDGP.


Aktualności

Jednostka Notyfikowana

Jednostka Notyfikowana - miniatura

Jednostka Certyfikująca Wyroby Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej jako jednostka wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2005 roku i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE z 1994 roku dotyczącymi wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX). W wykazie jednostek notyfikowanych NANDO JCW występuje pod numerem 2562.

Jednostka Notyfikowana - more

Niech żyje nam górniczy stan!

Niech żyje nam górniczy stan! - miniatura

Górniczej Braci z okazji Górniczego Święta skłądamy życzenia wszelkiej pomyślności, bezpiecznej i spokojnej pracy dającej wiele satysfakcji i zadowolenia.
Z górniczym pozdrowieniem SZCZĘŚĆ BOŻE!

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego - miniatura

W wyniku przeprowadzonego w listopadzie 2014 roku przez jednostkę certyfikacyjną UDT-CERT audytu certyfikacyjnego CBiDGP otrzymało certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem. Wdrożony System Zarządzania Środowiskiem integruje się z funkcjonującym od 2009 roku certyfikowanym Zintegrowanym Systemem Zarządzania i jest potwierdzeniem prośrodowiskowej polityki naszej firmy.

Barbórka 2014

Barbórka 2014 - miniatura

W związku z nadchodzącym górniczym świętem mieliśmy przyjemność gościć Przyjaciół, Klientów, Współpracowników i Pracowników CBiDGP na uroczystościach barbórkowych. Dla nas, jak i całego środowiska górniczego, to wyjątkowe wydarzenie, będące okazją do spotkań, rozmów, podsumowań kończącego się wkrótce 2014 roku i snucia planów na kolejny rok.

Barbórka 2014 - more