• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Konferencje

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PRACY URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH W GÓRNICTWIE

17.08.2016
Wielopłaszczyznowa prezentacja osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie, z aspektami bezpieczeństwa ich eksploatacji. Ustroń, 8–10 listopada 2016 http://www.jaskolka.com.pl

MECHANIZACJA, AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W GÓRNICTWIE

15.06.2016
Termin konferencji : 15 – 17 czerwca 2016r. Miejsce: Hotel STOK**** ul. Jawornik 52A, 43 - 460 WISŁA

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ŚRODKÓW SMARNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

27.04.2016
Celem konferencji jest wymiana informacji na temat osiągnięć, badań oraz doświadczeń w obszarze stosowania środków smarnych, olejów elektroizolacyjnych i innych środków eksploatacyjnych w przemyśle.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459