• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Polityka ZSZ

Wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi potwierdzenie, że CBiDGP spełnia szereg warunków i wymagań zarówno w odniesieniu do realizacji usług, jak i funkcjonowania przedsiębiorstwa w określonych warunach gospodarczych, społecznych i legislacyjno-normatywnych. W szczególności:

  • spełnia wymagania Klientów w zakresie wiarygodności i rzetelności realizowanych usług
  • zarządza ryzykiem, podejmując strategiczne dla bezpieczeństwa informacji decyzje w oparciu o wynik ocen ryzyka
  • przechowuje i przetwarza informacje gwarantując ich bezpieczeństwo
  • podejmuej działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • podejmuje działania na rzecz ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko
  • wspiera podnoszenie świadomości, kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459