• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Referencje 2015

Katowicki Holding Węglowy S.A. - KWK MURCKI-STASZIC - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
KOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A. - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Kompania Węglowa S.A. - KWK CHWAŁOWICE - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Kompania Węglowa S.A. - KWK POKÓJ - Usługi badawcze, pomiarowe i regulacyjne
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
TAURON WYDOBYCIE S.A. - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - KWK KRUPIŃSKI - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Kompania Węglowa S.A. - KWK MARCEL - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - KWK BUDRYK - Badania urządzeń górniczych
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A. - Badania urządzeń górniczych
Kompania Węglowa S.A. - KWK SOŚNICA-MAKOSZOWY - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Kompania Węglowa S.A. - KWK HALEMBA-WIREK - Badania ekspertyzowe i pomiary specjalistyczne
Kompania Węglowa S.A. - KWK BIELSZOWICE - Usługi badawcze, pomiarowe i regulacyjne
Kompania Węglowa S.A. - KWK JANKOWICE - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Kompania Węglowa S.A. - KWK ZIEMOWIT - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE 'BOLESŁAW' S.A. - Badania urządzeń górniczych
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE 'SILESIA' - Badania i pomiary specjalistyczne
KOPALNIA SOLI 'BOCHNIA' Sp. z o.o. - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Kompania Węglowa S.A. - KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Kompania Węglowa S.A. - KWK RYDUŁTOWY-ANNA - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Katowicki Holding Węglowy S.A. - KWK WUJEK - Badanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
Katowicki Holding Węglowy S.A. - KWK MYSŁOWICE-WESOŁA - Badania urządzeń górniczych
Kompania Węglowa S.A. - KWK PIAST - Badania i pomiary specjalistyczne
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - KWK PNIÓWEK - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - KWK PNIÓWEK - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Kompania Węglowa S.A. - KWK BIELSZOWICE - Serwis maszyn wyciągowych z hydraulicznym uładem hamulcowym
Kompania Węglowa S.A. - KWK PIAST - Przeglądy i remont siłowników hamulców tarczowych
Kompania Węglowa S.A. - KWK ZIEMOWIT - Remont siłowników hamulców tarczowych

TAURON WYDOBYCIE S.A. - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Kompania Węglowa S.A. - KWK ZIEMOWIT - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE 'SILESIA' - Badania i pomiary specjalistyczne
Kompania Węglowa S.A. - KWK PIAST - Badania i pomiary specjalistyczne
Kompania Węglowa S.A. - ZAKŁAD REMONTOWO-PRODUKCYJNY - Wzorcowanie przyrządów pomiarowych
Kompania Węglowa S.A. - KWK PIAST - Wykonanie przeglądów wyłączników i styczników średniego i niskiego napięcia
TAURON WYDOBYCIE S.A. - Modernizacja górniczego wyciągu szybowego szybu SOBIESKI III - przedział skipowy i klatkowy
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE SILESIA - Badania i pomiary elektroenergetyczne
Kompania Węglowa S.A. - KWK PIAST - Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
Kompania Węglowa S.A. - KWK ZIEMOWIT - Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
HUF POLSKA SP. z o.o. - Naprawy, regulacje, wzorcowania przyrządów pomiarowych
Kompania Węglowa S.A. - KWK BRZESZCZE - Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych

EURO-EKO-POL - Badania środowiskowe
Kompania Węglowa S.A. - KWK ZIEMOWIT - Pomiary z zakresu oceny metanowości i wentylacji
Kompania Węglowa S.A. - KWK PIAST - Badanie metanonośności pokładów węgla
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE 'SILESIA' - Badanie metanonośności pokładów węgla
GRUPA KĘTY - Badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
NITROERG - Badania środowiska pracy
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - KWK KRUPIŃSKI - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
EKO-INŻYNIERIA SP. Z O.O. - Badania środowiska naturalnego
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - KWK BUDRYK - Badania urządzeń górniczych
Kompania Węglowa S.A. - KWK ZIEMOWIT - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Katowicki Holding Węglowy S.A. - KWK MYSŁOWICE-WESOŁA - Badania urządzeń górniczych
Kompania Węglowa S.A. - KWK ZIEMOWIT - Pomiary emisji hałasu do środowiska
BREMBO POLAND SP. z o.o. - Badanie emisji zanieczyszczeń,wód, ścieków, gruntów, odpadów, projekty ekologiczne, pola elektromagnetyczne
Kopalnia Imielin Sp. z o.o. - Badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
ROSOMAK S.A. - Badanie emisji zanieczyszczeń
Kompania Węglowa S.A. - KWK PIAST - Badanie emisji zanieczyszczeń

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459