• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Dyrekcja

Czesław Kołodziej Aleksander Ucka Natalia Urbańczyk Czesław Filipek
Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa
i Dozoru Urządzeń Górniczych
Dyrektor Ośrodka
Pomiarów i Automatyki
Dyrektora Ośrodka
Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych
Dyrektor Ośrodka Kształcenia
i Doskonalenia Kadr
c.kolodziej(at)cbidgp.pl
tel. 32-31 74 600
a.ucka(at)cbidgp.pl
tel. 32-32 42 230
n.urbanczyk(at)cbidgp.pl
tel. 32-32 42 240
c.filipek(at)cbidgp.pl
tel. 32-32 42 261
       
Zbigniew Zabawa Halina Trzcińska Łukasz Białowąs  
Dyrektor ds. Jakości i Sprzedaży
Pełnomocnik ds.
Zintegrowanego Zarządzania
Dyrektor
ds. Ekonimiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Dyrektor Administracyjny
l.bialowas(at)cbidgp.pl
tel. 32-32 42 217
 
z.zabawa(at)cbidgp.pl
tel. 32-32 42 203
h.trzcinska(at)cbidgp.pl
tel. 32-32 42 224
   

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459