• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Referencje 2017

Katowicki Holding Węglowy S.A. - KWK MURCKI-STASZIC - Badania specjalistyczne - rzeczoznawcze
Katowicki Holding Węglowy S.A. - KWK WUJEK - Remont siłowników hydraulicznych
KOPALNIA SOLI 'KŁODAWA' S.A. - Badania urządzeń górniczych

ALWERNIA S.A. - Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
DMP SYSTEM SP. Z O.O. - Modernizacja rozdzielni 6 kV
CAB-INSTAL SP. Z O.O. - Modernizacja  i montaż rozdzielni 6 kV
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE 'SILESIA' - Badania i pomiary specjalistyczne
POLSKA GRUPA GÓRNICZA - KWK PIAST-ZIEMOWIT - Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
POLSKA GRUPA GÓRNICZA - KWK PIAST-ZIEMOWIT - Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
TAURON WYDOBYCIE S.A. - Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
POLSKA GRUPA GÓRNICZA - KWK BOLESŁAWŚMIAŁY - Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
TAURON WYDOBYCIE S.A. - Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
TAURON WYDOBYCIE S.A. - Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
POWERTECH S.C. - Wzorcowanie przyrządów pomiarowych
LABORATORIA BADAŃ 'BATORY' - Wzorcowanie przyrządów pomiarowych
HUF POLSKA SP. Z O.O. - Naprawy, regulacje, wzorcowania przyrządów pomiarowych

POLSKA GRUPA GÓRNICZA SP. Z O.O. - Badania środowiska pracy
KIRCHHOFF POLSKA SP. Z O.O. - Badania zagrożeń środowiska pracy i naturalnego
BREMBO POLAND SP. Z O.O. - Badania zagrożeń środowiska pracy i naturalnego
POLSKA GRUPA GÓRNICZA - KWK PIAST-ZIEMOWIT - Badanie metanonośności pokładów węgla
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE 'SILESIA' - Badanie metanonośności pokładów węgla
POLSKA GRUPA GÓRNICZA - KWK PIAST-ZIEMOWIT - Ocena i prognozy zagrożeń metanowych
FUCHS OIL CORPORATION (PL) - Analizy produktów naftowych
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE - Analiza produktów naftowych

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459