• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Rekomendacja SEP

2017.12.21

Podczas świątecznego spotkania Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Oddziału Zagłębia Węglowego, Ośrodkowi Pomiarów i Automatyki CBiDGP wręczone zostało Świadectwo Rekomendacyjne

Rekomendacja SEP dotyczy:

  • badań technicznych urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowe
  • wzorcowania, montażu i doradztwa technicznego w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych
  • badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych w rozdzielniach WN, ŚN i nN
  • badań i pomiarów specjalnych.

Świadectwem Rekomendacyjnym SEP poleca naszą firmę, jako przygotowaną pod względem technicznym i organizacyjnym do realizacji zadań w wyżej wymienionym zakresie.

Szczegółowy wykaz obszarów działań prowadzonych przez OPA prezentujemy na podstronie www.opa.cbidgp.pl

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

 

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459