• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Rozszerzenie zakresu akredytacji

2018.03.14

Z satysfakcją informujemy, że laboratorium badawcze Ośrodka Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 12 lutego br. uzyskało kolejne, już 23. wydanie zakresu akredytacji.

Od ponad piętnastu lat, dążąc do spełnienia potrzeb Klientów, laboratorium rozszerza zakres akredytowanych badań rokrocznie o szereg metod badawczych. W tym roku lista ta powiększyła się między innymi o badania:

  • epichlorohydryny i chlorku winylu metodą GC-MS w wodzie przeznaczonej do spożycia,
  • butanu-2-on i  cykloheksanonu metodą GC-MS w środowisku pracy,
  • Clostrium perfringens i Legionelli w wodzie według najnowszych norm.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym zakresem akredytacji i zapraszamy do współpracy.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459