• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

W Wiśle o smarach

2018.04.13

Trudnopalne ciecze hydrauliczne, inżynieria smarowania w utrzymaniu ruchu oraz innowacje technologiczne środków smarnych i eksploatacyjnych to trzy bloki tematyczne, które składały się na program konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle” zorganizowanej przez Centrum  Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Już po raz dwunasty specjaliści tribologii spotkali się - tym razem w Wiśle - by dyskutować o swoich doświadczeniach, osiągnięciach i najnowszych rozwiązaniach w tej dziedzinie.

Wśród omawianych kwestii znalazły się takie między innymi zagadnienia, jak:

  • problemy eksploatacyjne i metody analizy trudnopalnych cieczy hydraulicznych
  • dobór i bezpieczeństwo stosowania olejów obróbczych
  • zmiany właściwości cieczy obróbkowych i olejów silnikowych w czasie eksploatacji
  • smarowanie - wymagania jakościowe i ilościowe
  • warunki i możliwości smarowania maszyn i urządzeń
  • jakość środków smarnych i ich wpływ na pracę maszyn i urządzeń
  • nanocząsteczki w technice smarowniczej.

Wielki nieobecny - prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko
Minutą ciszy biorący udział w spotkaniu uczcili pamięć zmarłego niedawno prof. Stanisława Pytko, jednego z najwierniejszych uczestników niemal wszystkich edycji tej i pozostałych konferencji CBiDGP. Jego aktywne uczestnictwo w merytorycznych dyskusjach, przekazywana w referatach wiedza i doświadczenia stanowiły niezwykle cenny wkład w rozwój zagadnień związanych nie tylko z branżą smarowniczą, ale szeroką pojętą eksploatacją maszyn i urządzeń przemysłowych. Dwudziestego marca 2018 odszedł na zawsze nie tylko naukowiec, działacz społeczny, ale przede wszystkim Wielki Przyjaciel CBiDGP.

 

 

 

 

 

 

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459