• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Porozumienie o współpracy z Kosowem

2018.06.19

Uroczyste podpisanie Memorandum o Współpracy zwieńczyło trwające od kilku miesięcy rozmowy i ustalenia pomiędzy Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego a Instytutem INKOS z Kosowa.

Asygnowany przez Krzysztofa Mijalskiego, prezesa CBiDGP i Jana Knurę, członka zarządu ds. technicznych oraz Nysreta Abdullahu, dyrektora INKOS, dokument stanowi wyraz woli obu stron do podjęcia wspólnych działań, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia w pięciu podstawowych obszarach: 

- laboratorium defektoskopii
- laboratorium pomiarów elektrycznych
- laboratorium środowiskowego
- laboratorium geomechanicznego
- laboratorium paliw.

Cieszymy się, że udało nam się nawiązać kontakt i współpracę z partnerem z Polski. Metody i techniki badań maszyn i urządzeń górniczych stosowane przez specjalistów CBiDGP stanowią dla nas szczególnie interesujący aspekt wspólnie realizowanych przedsięwzięć, zwłaszcza w kontekście potrzeb przemysłu wydobywczego naszego kraju. - powiedział N. Abdullahu składając podpisy pod dwustronnymi ustaleniami.

Równie cenne są dla nas polskie rozwiązania prawne i normatywne oraz techniczne, wiedza i doświadczenia w dziedzinie badań środowiskowych. Bardzo liczymy na rozwój współpracy z CBiDGP w tym obszarze -  dodał Elfrim Hajra z INKOS.

 

 

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459