• Banner1
 • Banner_cbidgp_2
 • Banner_cbidp_3

Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego

2018.09.17

Już niespełna miesiąc pozostało do rozpoczęcia Jesiennej Szkoły Bezpieczeństwa Technicznego. Konferencja odbędzie w Wiśle w dniach 10-12 października 2018 roku.

Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego to pierwsze spotkanie nowego cyklu poświęconego problematyce bezpieczeństwa przemysłowego.

Jej celem  jest integracja środowiska osób zainteresowanych podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa przemysłowego – kultury rzeczywistego bezpieczeństwa technicznego. Z założenia  ma stanowić dla  pracodawców, uczestników rynku  oraz instytucji związanymi statutowo z bezpieczeństwem przemysłowym forum komunikacji, wymiany doświadczeń, tworzenia nowych rozwiązań i strategii.

Warsztaty i dyskusje, które decydują o specyficznym charakterze tej konferencji, koncetrować się będą na następujących zagadnieniach:

 • Projektowanie/realizacja/produkcja bezpiecznych maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych
 • Import bezpiecznych produktów
 • Rozwiązania sprzętowe i programowe urządzeń pozwalających osiągnąć zgodnoś z wymaganiami bezpieczeństwa
 • Analiza, ocena i redukcja ryzyka
 • Rozwiązania organizacyjne podnoszące bezpieczeństwo przemysłowe
 • Dodatkowe środki techniczne redukcji ryzyka i środki ochrony indywidualnej
 • Technika pomiarowa w służbie bezpieczeństwa przemysłowego i środowisko pracy
 • Dokumentacja związana z bezpieczeństwem
 • Analizy przypadków
 • Ocena/statystyka stanu bezpieczeństwa przemysłowego
 • Obowiązki prawne i potencjalne konsekwencje niedostosowania maszyn
 • Idea rewolucji Industry 4.0 w bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie
 • Prawa i obowiązki pracodawcy/użytkownika względem maszyn
 • Znaczenie norm i normalizacji dla bezpieczeństwa  maszyn i urządzeń

Szczegółowe informacje na temat Jesiennej Szkoły Bezpieczeństwa Technicznego oraz formularz zgłoszenia do pobrania tutaj.

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459