• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Złote Godło QI 2021

2021.03.30

„Kompleksowe usługi na rzecz bezpieczeństwa pracy, techniki i środowiska” oferowane i wykonywane przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego uhonorowane zostały Złotym Godłem QI.

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2021 jednogłośną decyzją przyznała firmie Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.  tytuł Laureata oraz Złote Godło QI 2021 w kategorii  QI SERVICES za ‘Kompleksowe usługi na rzecz bezpieczeństwa pracy, techniki i środowiska'.

Kapituła Programu, odbywającego się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie bardzo wysoko oceniła Państwa zgłoszenie i nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach Państwa działalności.-
czytamy w komunikacie przesłanym do naszej firmy. 

Przypomnijmy w związku z tym że, lompleksowe usługi na rzecz bezpieczeństwa pracy, techniki i środowiska realizowane przez CBiDGP, które wyróżnione zostały Złotym Godłem QI, obejmują:
- badania nieniszczące, niszczące i materiałowe maszyn i urządzeń oraz ich elementów eksploatowanych w górnictwie i branżach pozagórniczych
- badania rzeczoznawcze maszyn i urządzeń górniczych oraz urządzeń budowy przeciwwybuchowej
- badania urządzeń elektrycznych i energomechanicznych
- badania materiałów eksploatacyjnych i paliw
- badania czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy i na stanowiskach pracy
- badania środowiska naturalnego, w tym wody, gruntów, odpadów, ścieków.

 

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459