• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Rekomendacja SEP

2021.05.13

Z satysfakcją informujemy, iż na podstawie przeprowadzonego postępowania nasy Ośrodek Pomiarów i Automatyki otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Rekomendacja dotyczy:

  • badań technicznych urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej
  • wzorcowania przyrządów pomiarowych
  • projektowania, montażu i doradztwa technicznego w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych
  • badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych w rozdzielniach WN, ŚN i nN
  • badań i pomiarów specjalnych
  • naprawy oraz remontu urządzeń instalacji elektroenergetycznych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459