• Banner1
 • Banner_cbidgp_2
 • Banner_cbidp_3

Inspektor pod ziemią (p.z.)

2021.07.22

Poszukujemy do naszego zespołu kandydata na stanowisko

Inspektor pod ziemią (p.z.)

Zakres obowiązków:
Ocena stanu technicznego urządzeń dźwignicowych, ciśnieniowych oraz transportowych konstrukcji specjalnej oraz zabudowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego w zakresie:
  - automatyki i robotyki,
  - mechaniki budowy maszyn,
  - mechatroniki,
 • Min. stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu specjalności maszyn i urządzeń dołowych.
 • Prawa jazdy kat. B. 
 • Zaangażowania w powierzone zadania i odpowiedzialności
 • Dobrej organizacji pracy, dokładności, samodzielności
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
 • Znajomości pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Bogaty pakiet socjalny (karta multisport, wczasy pod gruszą, dofinansowanie do zielonej szkoły, zwrot za bilety na wydarzenia kulturalne).
 • Ubezpieczenie grupowe finansowane przez pracodawcę.
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Aplikacje zawierające CV prosimy przesłać na adres: cbidgp(at)cbidgp.pl z nazwą stanowiska z ogłoszenia w tytule e-maila.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."
W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez CBiDGP Sp. z o.o. prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę" (opcjonalnie).

Art. 13 RODO - obowiązek informacyjny
Dla kandydatów do pracy w CBiDGP

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., z siedzibą ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  e-mail :  iod(at)cbidgp.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.
Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459