• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ŚRODKÓW SMARNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

2016.04.27


W czasie konferencji zaprezentowane zostaną, te cechy nowych produktów
i środków, które w sposób istotny wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracy, techniki
i środowiska.
Referaty przedstawiać będą również najnowsze przemysłowe środki smarne, ciecze
i materiały eksploatacyjne stosowane w zakładach przemysłowych.
Przewidziana jest prezentacja wyrobów przez firmy uczestniczące w konferencji.

 

UCZESTNICY KONFERENCJI
Do udziału w konferencji zapraszamy z kraju i z zagranicy:
- użytkowników środków smarnych i eksploatacyjnych,
- producentów, dostawców i serwisantów środków smarnych i eksploatacyjnych,
- producentów i dostawców sprzętu laboratoryjnego do badań środków smarnych,
- pracowników placówek naukowo – badawczych,
- przedstawicieli nadzoru górniczego.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
- zagadnienia normalizacyjne przemysłowych środków smarnych oraz mediów hydraulicznych,
- znaczenie czystości olejów przemysłowych w eksploatacji,
- problemy eksploatacyjne środków smarnych,
- nowe trendy laboratoryjne badań środków smarnych i ich diagnostyka,
- smary plastyczne i linowe, problemy eksploatacyjne,
- ciecze i oleje elektroizolacyjne – zagadnienia normalizacyjne i eksploatacyjne,
- nowoczesne smary i oleje ochronne stosowane w technice przeciwkorozyjnej,
- środki chemiczne stosowane w przemyśle,
- ciecze chłodzące – właściwości, zastosowanie, diagnostyka,
- bezpieczeństwo pracy, ochrony zdrowia i środowiska a technika smarownicza
i przeciwkorozyjna.
Przewiduje się 4 sesje konferencyjne, w tym jedną sesję poświęconą teoretycznym
i praktycznym aspektom inżynierii smarowania, a w nich 5 – 7 referatów – 20 minutowych.
Udział w sesji dotyczącej inżynierii smarowania może być potwierdzony certyfikatem imiennym.

Komunikat informacyjny

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia - uczestnik

PROGAM KONFERENCJI

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459