• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Struktura

Strukturę organizacyjną Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o tworzą następujące jednostki:

  • Biuro Zarządu (BZ)
  • OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I POMIARÓW (ORiP), w skład którego wchodzą:

                     - Ośrodek ds. Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych (ORiDUG)

                    - Ośrodek ds. Pomiarów i Automatyki (OPA)

  • OŚRODEK BADAŃ ŚRODOWISKA (OBŚ)
  • Zespół Certyfikacji Wyrobów

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. zlokalizowane jest w dwóch siedzibach:

1) Lędziny - BZ, OBŚ

ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny
tel.: 32- 32 42 200; fax: 32-32 42 205

2) Mysłowice-Brzezinka - ORiP

ul. Fabryczna 20, 41-404 Mysłowice
tel.: 32-31 74 600; fax: 32-31 74 609

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459