• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Instrukcja obsługi

Niniejszy biuletyn jest częścią państwowego systemu gwarantującego obywatelom dostęp do informacji dotyczących instytucji publicznych. Serwis internetowy, jest skonstruowany zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu. Podmiotowy BIP Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. : www.cbidgp.pl/bip

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.
Wybór informacji odbywa się za pomocą menu umieszczonego z lewej strony ekranu. Na stronie jest link do strony głównej BIP-u oraz do głównej strony internetowej Spółki.

Informacje, które nie znalazły się w podmiotowym Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. dostępne są w siedzibie Spółki.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459