• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Zarząd Spółki

Zarząd Firmy jest dwuosobowy:

inż. Michał Potoczny
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Absolwent wydziału metalurgicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz zarządzania nieruchomościami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1987-2005 pełnił funkcję szefa kontroli jakości w Hucie „Cedler” w Sosnowcu. Przez kolejne cztery lata zajmował stanowisko prezesa zarządu sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokum”.

Działalność zawodową łączył z aktywnością społeczno-polityczną. W 2014 roku zasiadł w radzie miejskiej jako jej przewodniczący, a rok później został senatorem IX kadencji Senatu RzeczypospolitejPolskiej.

Z uwagi na doświadczenia, wiedzę, umiejętności oraz predyspozycje osobowościowe, wśród dziedzin swojego szczególnego zainteresowania zawodowego wymienia: zarządzane projektami, rozwiązywanie konfliktów, rozwój pracowników oraz zarządzanie ryzykiem.


mgr inż. Krzysztof Kubica
Członek Zarządu ds. Technicznych

Absolwent transportu na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych na kierunku menedżerskim. Posiada również dyplom dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, co pozwoliło mu na pracę w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek gminnych. Przez cztery kadencje zasiadał w Radzie Nadzorczej CBiDGP jako przedstawiciel załogi firmy.

Niemal całe życie zawodowe związał z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, na stanowiskach od specjalisty ds. badań pod ziemią po nadsztygara pod ziemią.
Jest certyfikowanym specjalistą w zakresie badań nieniszczących. Posiada kwalifikacje do wykonywania czynności osoby wyższego dozoru ruchu o specjalności górnicze wyciągi szybowe oraz uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w obszarze maszyn i urządzeń górniczych.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459