• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Certyfikaty CBiDGP

Dział Certyfikacji Wyrobów utrzymuje wykaz certyfikowanych wyrobów zawierający:

  •     numer certyfikatu
  •     identyfikację wyrobu
  •     normy i inne dokumenty, zgodność z którymi była przedmiotem certyfikacji
  •     identyfikację Klienta
  •     ważność certyfikatu

Powyższe informacje dostarczane są na życzenie Klienta.

Informujemy, że z dniem 11 lipca 2017 r. Certyfikat Nr CBiDGP 17 ATEX 001 X został unieważniony

Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 listopada 2018 r. Certyfikat Nr CBiDGP 18 ATEX 001 X został unieważniony

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459