• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Działalność Działu Certyfikacji Wyrobów

Kierownik Działu Certyfikacji Wyrobów

inż. Ireneusz Adamus
tel.: 32-31 74 634
fax: 32 31 74 609
e-mail: certyfikacja(at)cbidgp.pl


                                                                                                               

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459