• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

JCW Kontakt

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8
cbidgp(at)cbidgp.pl

Dział Certyfikacji Wyrobów
41-404 Mysłowice-Brzezinka, ul. Fabryczna 20
certyfikacja(at)cbidgp.pl

NIP: PL6460008992
Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459