• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Badania i inspekcje

Niezbędne do przeprowadzenia procesu certyfikacji inspekcje wyrobu dokonywane są przez akredytowaną jednostkę inspekcyjną nr AK 008.

Badania wyrobu prowadzone są przez akredytowane lub uznane przez Urząd Dozoru Technicznego laboratoria CBiDGP albo przez współpracujących z nami podwykonawców.

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459