• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Dobrowolna certyfikacja wyrobów

Dział Certyfikacji Wyrobów przeprowadza dobrowolną certyfikację wyrobów zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych oraz norm. Specjalizuje się w ocenie zgodności wyrobów mających zastosowanie w górnictwie.
Ocenie podlegają następujące grupy wyrobów:

  •     urządzenia do transportu poziomego i pionowego
  •     wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459