• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Certyfikacja urządzeń do transportu pionowego

Dział Certyfikacji Wyrobów przeprowadza dobrowolną certyfikację urządzeń do transportu pionowego zgodnie z „Programem certyfikacji wyrobów typu 1a”. Kryteria oceny certyfikowanych wyrobów są weryfikowane przez bezstronną Radę Zarządzającą .
Dział Certyfikacji Wyrobów dba o zachowanie bezstronności prowadzonych ocen oraz dysponuje wykwalifikowanym, kompetentnym personelem.

Dział Certyfikacji Wyrobów przeprowadza certyfikację następujących wyrobów stosowanych w górniczych wyciągach szybowych:

  • maszyn wyciągowych   
  • naczyń wyciągowych
  • zawieszeń naczyń wyciągowych
  • zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych
  • kół linowych
  • wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych powyżej

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459