• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Certyfikacja urządzeń do transportu poziomego

Dział Certyfikacji Wyrobów przeprowadza dobrowolną certyfikację urządzeń do transportu pionowego w zakresie następujących wyrobów stosowanych w górniczych wyciągach szybowych:

  •     trasy jezdnej szynowej kolejki podtorowej
  •     trasy jezdnej szynowej kolejki nadtorowej
  •     urządzeń - środków do transportu materiałów
  •     urządzeń - środków do transportu ludzi
  •     napędów linowych
  •     lokomotyw spalinowych
  •     wózków, wozów hamulcowych
  •     urządzeń dźwignicowych dla wyżej wymienionych urządzeń transportowych

Certyfikacja prowadzona jest zgodnie z „Programem certyfikacji wyrobów typu 1a”. Kryteria oceny certyfikowanych wyrobów są weryfikowane przez bezstronną Radę Zarządzającą.

Dział Certyfikacji Wyrobów dba o zachowanie bezstronności prowadzonych ocen oraz dysponuje wykwalifikowanym, kompetentnym personelem

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459