• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Ocena maszyn górniczych

Dział Certyfikacji Wyrobów opiniuje wyroby dopuszczane do stosowania w zakładach górniczych zgodnie z „Programem opiniowania wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych – POW-DAC21” opracowanym na podstawie wytycznych Polskiego Centrum Akredytacji - program DAC-21.

Dział Certyfikacji Wyrobów posiada akredytację w zakresie opiniowania następujących wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych:

  - Elementy górniczych wyciągów szybowych:

  • maszyn wyciągowych
  • naczyń wyciągowych
  • zawieszeń naczyń wyciągowych
  • zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych
  • kół linowych
  • wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych powyżej

  - Wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

  • urządzenia do transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz ich podzespoły

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459