• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Bezstronność

Działalność certyfikacyjna prowadzona jest w sposób bezstronny.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.  ponosi odpowiedzialność za bezstronność swojej działalności certyfikacyjnej oraz nie pozwala, aby naciski komercyjne, finansowe i inne zagrażały bezstronności i wpływały na opinie lub wyniki oceny. Wynagrodzenie kierownictwa oraz personelu wykonującego ocenę nie jest zależne od liczby wykonanych ocen i wyników tych ocen.

Najwyższe kierownictwo zobowiązane jest do zachowania bezstronności.

Dział Certyfikacji Wyrobów ani żadna z części Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.:
- nie jest projektantem, wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem lub utrzymującym certyfikowany wyrób,
- nie oferuje ani nie świadczy swoim klientom konsultacji.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.  jest stroną trzecią, niezależną od organizacji którą ocenia.

Najwyższe kierownictwo zapewnia, że działalność Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.  nie zagraża bezstronności działalności certyfikacyjnej.

Personel zarządzający oraz personel uczestniczący w procesie przeglądu i podejmowania decyzji w sprawie certyfikacji nie jest zaangażowany w działalność odrębnej osoby prawnej.

Działalność certyfikacyjna nie jest prowadzona w powiązaniu z organizacjami świadczącymi konsultacje.

Certyfikacja nie będzie prostsza, łatwiejsza, szybsza ani tańsza, jeżeli klient skorzysta z usług określonej organizacji konsultującej.

Cały personel jednostki oraz komitet techniczny mający wpływ na działalność certyfikacyjną działa bezstronnie. Na okoliczność dochowania bezstronności
i niezależności pracownicy składają stosowne deklaracje mające charakter zobowiązań.

Mechanizmem chroniącym bezstronność jest Rada Zarządzająca, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459