• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Poufność

Informacje uzyskane w trakcie prowadzenia działalności certyfikacyjnej są traktowane jako informacje zastrzeżone i poufne, z wyjątkiem informacji publicznie udostępnionej przez Klienta lub z nim uzgodnionej. Dział Certyfikacji Wyrobów z wyprzedzeniem powiadamia Klienta o informacjach, które zamierza udostępnić publicznie.

Poufność informacji uzyskiwanych w trakcie działań certyfikacyjnych jest osiągana przez:

  •     wprowadzenie, na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz na wszystkich etapach procesu certyfikacji, zasad poufności ustalonych w procedurach, instrukcjach, zakresach obowiązków personelu i wszystkich podwykonawców
  •     odpowiednie zasady dostępności i przechowywania dokumentacji
  •     ścisłe określenie zasad dostępu do pomieszczeń Działu Certyfikacji Wyrobów dla personelu, innych pracowników CBiDGP Sp. z o.o. oraz klientów zewnętrznych

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459