• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

CSR

Pozytywne oddziaływanie na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne to kierunek działalności zmierzający do realizacji przez przedsiębiorstwo zasad zrównoważonego rozwoju.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego jako jednostka działająca na rynku gospodarczym - rynku usługowym, w pełni rozumie swoją rolę i oddziaływanie społeczne. Dbałość o zgodne z etyką działania, dążenie do pozyskania i utrzymania zaufania otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, budowanie wysokiej jakości i wiarygodności marki, funkcjonowanie w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, uwzględnianie w swojej działalności potrzeb społecznych wyznaczają podstawowe obszary społecznej odpowiedzialności CBiDGP.

 

 

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459