• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Kodeks etyki

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. uznając etyczne działanie jako podstawę swojego funkcjonowania na rynku gospodarczym, przede wszystkim usługowym, przyjęło Kodeks Etyki, stanowiący wyraz dążeń firmy do budowania opartych na uczciwości i zaufaniu relacji z otoczeniem.

Kodeks Etyki jest odzwierciedleniem wartości składających się na kulturę organizacyjną naszej firmy, kształtowaną przez wszystkich pracowników, jak również jej Klientów i Współpracowników. Prowadząc badania i promując od ponad 50 lat idee bezpieczeństwa pracy, techniki i środowiska, czujemy się odpowiedzialni wobec tych, którzy powierzyli nam swoje bezpieczeństwo. Profesjonalizm, rzetelność i dbałość o najwyższą jakość usług realizowanych w zgodzie z zasadami prawnymi i moralnymi, opartych na współpracy i wzajemnym szacunku, bez naruszania zasad bezstronności i obiektywności dokonywanych diagnoz i ocen, tworzą kanon reguł, którymi kierujemy się w codziennej pracy.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459