• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Wzorcowanie i jego różne rodzaje

2021.11.09

Narzędzia meteorologiczne - takie jak barometr, termometr gruntowy lub deszczomierz - z biegiem czasu ulegają zużyciu eksploatacyjnemu. Oznacza to, że przestają one dawać w pełni wiarygodne pomiary. Czy to oznacza, że sprawny sprzęt nadaje się już jedynie do utylizacji? Oczywiście, że nie. Dany przyrząd pomiarowy może być używany dokładnie tak jak zawsze pod warunkiem, że podda się go procedurze wzorcowania. W dzisiejszym wpisie przybliżymy, na czym ona polega i jakie są jej rodzaje.

Na czym polega wzorcowanie mierników?

Wzorcowanie mierników polega na sprawdzeniu, czy zużyty przyrząd wskazuje tę samą wartość, co przyrząd wzorcowy. Obydwa urządzenia dokonują tego samego pomiaru w identycznych warunkach. Bardzo często zużyte termometry, barometry i inne mierniki tracą swoją czujność i dają zaniżony wynik. Dzięki wzorcowaniu urządzeń pomiarowych, możliwe jest ich odpowiednie skalibrowanie. Ważne jest to, aby proces ten odbył się w specjalistycznym laboratorium. Akredytowane placówki zawsze dysponują idealnymi wzornikami, które dają w pełni wiarygodne wyniki pomiaru. Po zakończeniu wzorcowania, laboratorium wypisuje odpowiednie świadectwo.

Wzorcowanie urządzeń pomiarowych nie ma jasno określonych zasad co do częstotliwości powtarzania procedury. W zależności od typu konkretnego urządzenia, warto powtarzać wizytę w laboratorium co kilka miesięcy.

Jakie wyróżnia się rodzaje procedury wzorcowania mierników?

Wyróżnia się dwie metody wzorcowania urządzeń pomiarowych: bezpośrednią i pośrednią. Zdecydowanie częściej stosuje się tę pierwszą. Polega ona na włączeniu miernika kalibrowanego w miejsce miernika wzorcowego. Bardzo ważne w tej metodzie wzorcowania mierników są odpowiednie warunki. Rezystancja izolacji między urządzeniami nie powinna zakłócać wykonywanego pomiaru. Różnica między wynikami wskazanymi nie powinna przekroczyć 0,25. Bezpośrednie wzorcowanie urządzeń pomiarowych znajduje zastosowanie przy większości przyrządów tego typu. Tą metodą można skalibrować chociażby termometry, barometry, sodary lub anemografy.

Zupełnie inaczej natomiast kalibruje się megaomomierze, czyli urządzenia stosowane przy pomiarach przewodów i instalacji elektrycznych. W ich przypadku stosuje się pośrednie wzorcowanie mierników. Polega ono na pomiarze poprawności odczytu na podstawie błędów źródła napięcia. Ich charakterystyka jest wyznaczana z modelu matematycznego. Na podstawie odpowiednich wzorów można sprawdzić, czy mechanizm miernika prawidłowo wykonuje obliczenia. Pośrednie wzorcowanie urządzeń pomiarowych jest bardziej czasochłonne, jednak pozwala na prawidłowe skalibrowanie każdego megaomiomerza.

Legalizacja mierników elektrycznych jest niezbędna, aby móc swobodnie pracować z tymi urządzeniami. Sam proces nie trwa bardzo długo, a gwarantuje spokój i komfort pracy nawet na kilka miesięcy. Podczas wizyty w laboratorium, warto spytać, jak często należy stawiać się na wzorcowanie konkretnych urządzeń pomiarowych. Regularne kalibrowanie nie tylko przedłuża żywotność mierników, ale też gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych usług.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459