• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Kompetencje

Laboratorium od 2003 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 418. Certyfikat akredytacji potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a tym samym gwarantuje, że pomiary i badania wykonywane w Ośrodku Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych są przeprowadzane rzetelnie, zgodnie z zasadami dobrej praktyki, ze znajomością techniczną zagadnień, przy spełnieniu wymagań ustawowych i przepisów oraz z zachowaniem poufności, bezstronności, niezależności.
Ponadto Laboratorium podpisało umowę sublicencyjną z PCA, na mocy której może być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień MLA/MRA.

Certyfikat akredytacji wraz z zakresem akredytacji dostępne są w zakładce Certyfikaty.

Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące systemu jakości w obszarze wykonywanych badań wody przeznaczonej do spożycia.

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459