• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Udział w pracach normalizacyjnych PKN

Nasi pracownicy zaangażowani są we współpracę z komitetami normalizacyjnymi PKN:

    KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
    KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
    KT 122 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
    KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
    KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
    KT 191 ds. Chemii Gleby
    KT 216 ds. Odpadów
    KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
    KT 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459