• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

OBSiZN Kontakt

Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych

43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8
tel. 32-32 42 240
fax: 32-32 42 205
e-mail: obsizn(at)cbidgp.pl

 

W sprawie ofert
 

Dział Rozwoju i Marketingu
tel.: 32-32 42 271
e-mail: zapytaniaofertowe(at)cbidgp.pl

 

W sprawie wyników pomiarów
środowiska pracy i emisji

Maciej Grad
tel.: 32-32 42 259
e-mail: m.grad(at)cbidgp.pl

 

W sprawie badań środowiskowych
i produktów naftowych

Aleksandra Bęben
tel.: 32-32 42 243
e-mail: a.beben(at)cbidgp.pl

 

W sprawie pobierania próbek
środowiskowych

Kamila Lutkowska
tel.: 32-32 42 252
e-mail: k.lutkowska(at)cbidgp.pl

 

 

Kontakt

Podaj wynik: 12 - 3 =

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459