• Obsizn 1
 • obsizn_banner2

Zakres działalności

Działalność Ośrodka Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych obejmuje szerokie spektrum badań, pomiarów i ocen w zakresie

 • żywności
 • wód pitnej i użytkowej
 • gleb
 • ścieków
 • osadów i gruntów
 • odpadów
 • powietrza
 • hałasu
 • pól elektromagnetycznych
 • środowiska pracy
 • produktów naftowych i materiałów eksploatacyjnych
 • zagrożeń naturalnych
 • profilaktyki przeciwpożarowej
 • wentylacji
   

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459