• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Badania gleb/gruntów

Wykonujemy otwory badawcze, pobory, kompleksowe badania oraz raporty zanieczyszczenia środowiska gruntowego  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) pozwalające:

  • podjąć decyzję o kupnie nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele inwestycyjne położonej na terenach poprzemysłowych,
  • określić wpływ istniejących obiektów i instalacji na środowisko gruntowo-wodne,
  • określić pierwotne poziomy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,
  • określić stopień zanieczyszczenia oraz ewentualną potrzebę rekultywacji terenu.

Badanie odczynu gleby - badanie kwasowości gleb i gruntów

Badanie odczynu gleby ma szczególne znaczenie dla hodowców roślin, zarówno tych do spożycia, jak i ozdobnych. Nasze laboratorium wykonujące kompleksowe usługi związane z badaniami gruntów, prowadzi również badanie odczynu gleby na działkach rolnych dla małych, średnich i dużych gospodarstw, a także działkach rekreacyjnych. Przeprowadzona przez nas analiza pozwoli określić stan gleby oraz jej możliwości uprawne. Ze względu na szerokie wykorzystanie nawozów, zanieczyszczenia pochodzące z opadów atmosferycznych i eksploatację gleby, badania kwasowości gleby należy nie rzadziej niż co 3-4 lata.

Zachęcamy do kontaktu. Z chęcią wykonamy profesjonalne badanie zanieczyszczenie gleby oraz odczynu gleby, pozwalające określić, a potem poprawić jakość gleby i prowadzonych na niej upraw.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459