• Obsizn 1
 • obsizn_banner2

Badania i pomiary środowiska pracy

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz wychodząc naprzeciw zobowiązaniom pracodawcy wynikającym z Kodeksu Pracy dotyczącym stanu bezpieczeństwa i higieny pracy Ośrodek wykonuje akredytowane:
Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy:

 • hałasu,
 • drgań mechanicznych,
 • promieniowania optycznego (nielaserowego i laserowego),
 • pola i promieniowania elektromagnetycznego,
 • zapylenia,
 • substancji chemicznych i biologicznych w powietrzu na stanowiskach pracy,
 • mikroklimatu gorącego i zimnego.

Badania i pomiary czynników uciążliwych w środowisku pracy:

 • oświetlenia elektrycznego,
 • mikroklimatu umiarkowanego,
 • wydatku energetycznego.

Wykonujemy również:

 • oceny ryzyka zawodowego,
 • pomiary i ocenę skuteczności wentylacji w pomieszczeniach,
 • opracowanie rejestrów, kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
 • ocena narażenia pracowników na czynniki biologiczne,
 • dobór ochronników słuchu.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459