• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Badania kompostu

Wykonujemy badania kompostu zgodnie z Ustawą o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (tekst jednolity Dz.U. 2015.625) oraz  Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. nr 119 poz. 765 z późn. zm.)

Badania kompostu obejmują między innymi:

  • zanieczyszczenia: chrom, kadm, nikiel, ołów, rtęć, cynk, miedź,
  • analizy mikrobiologiczne: żywe jaja pasożytów, Salmonella,
  • właściwości fizykochemiczne: azot, fosfor, potas, substancje organiczne, odczyn pH, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość ceramiki i szkła.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459