• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Badania osadów ściekowych i gruntów

Badanie osadów ściekowych oraz gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. nr 2015 poz. 257) wykonujemy metodami referencyjnymi badania fizykochemiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne osadów ściekowych oraz gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe.

Na podstawie otrzymanych wyników analiz sporządzamy ocenę możliwości zastosowania w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania osadów oraz określamy dopuszczalne ich dawki stosowania.

Badania osadów i gruntów obejmują m.in.:

  • analizy zawartości pierwiastków,
  • analizy fizykochemiczne: odczyn, sucha masa, substancje organiczne, azot ogólny, amonowy, fosfor ogólny,
  • analizy mikrobiologiczne: bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella, liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp.,Toxocara sp.
  • badania gruntów i gleb, na których został wykorzystany komunalny osad ściekowy,
  • wyznaczanie dawki.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459