• Obsizn 1
 • obsizn_banner2

Badania produktów naftowych i materiałów eksploatacyjnych

W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy maszyn i urządzeń stosowanych we wszystkich gałęziach przemysłowych wykonujemy analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne, oceny, ekspertyzy oraz służymy doradztwem w zakresie warunków eksploatacji parametrów i właściwosci produktów naftowych:

 • olejów przemysłowych: hydraulicznych, przekładniowych, maszynowych, turbinowych, spręzarkowych, silnikowych,
 • olejów elektroiziolacyjnych,
 • trudnopalnych cieczy hydraulicznych,
 • płynów niskokrzepnących (na bazie glikoli etylenowych i propylenowych),
 • olejów przepracowanych,
 • smarów,
 • olejów napędowych,
 • benzyny.

Ponadto laboratorium wykonuje badania:

 • parametrów smarowania lin,
 • własności mechanicznych elementów gumowych ciernych urządzeń hamujących typu HS2W-1, HS2W-1,
 • wpływu środków stosowanych w prewencji pożarowej na obniżenie skłonności węgla do samozapalenia,
 • zawartości wilgoci, części lotnych, popiołu w próbkach węgla
 • zawartości bakterii, grzybów i pleśni w cieczach hydraulicznych, osadach nagromadzonych na filtrach

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459