• Obsizn 1
 • obsizn_banner2

Badania żywności

Nasze nawyki żywieniowe zmieniły się znacznie w ciągu ostatniej dekady. Dzisiejszy  konsument coraz większą uwagę  zwraca na jakość produktów żywieniowych. Od jakości w sposób bezpośredni zależy nasze zdrowie, a nawet i życie!
Dlatego też w krajach Unii Europejskiej przywiązuje się szczególną uwagę do badań i kontroli jakości żywności.
Obowiązek badania żywności  wynika z przepisów prawa, a producenci którzy nie wykonują badań nie mogą być pewni jakości ani trwałości swoich produktów.
Akredytowane Laboratorium Analiz Chemicznych wykonuje badania mające na celu potwierdzenie  bezpieczeństwa żywnościowego oraz jakościowego. Badanie żywności daje niezależną gwarancję, że program zarządzania bezpieczeństwem żywności jest skutecznie wdrożony i w poprawny sposób wyszukuje źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.
Nasza oferta skierowana jest m.in. do producentów, dystrybutorów, instytucji publicznych, inspekcji, sieci handlowych oraz do wszystkich klientów którzy chcieli by sprawdzić jakość żywności:

 •  Mięs, przetworów mięsnych, wyrobów garmażeryjnych,
 •  Mleka i produktów mlecznych,
 •  Warzyw, owoców i przetworów owocowych, mrożonek, grzybów,
 •  Przypraw i koncentratów spożywczych,
 •  Ryb i przetworów rybnych,
 •  Wyrobów cukierniczych i ciastkarskich,
 •  Słodyczy,
 •  Kaw, herbat,
 •  Napojów bezalkoholowych, soków
 •  Przetworów zbożowych,
 •  Preparatów dla niemowląt,
 •  Suplementów diety,
 •  Tłuszczów roślinnych, zwierzęcych oraz mieszanych.

Wszystkie analizy żywności z zakresu mikrobiologii wykonujemy w oparciu o zakres zawarty
w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2073/2005  dn. 15.11.2005 , a fizykochemii zgodnie z Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dn. 9.12.2006 r. z późniejszymi zmianami.

Badania żywności obejmują m.in.
Parametry fizykochemiczne:

 •  zawartość hydroksyproliny,
 •  zawartość tłuszczu wolnego,
 •  zawartość wody,
 •  zawartość azotu Kjeldahla, białko,
 •  tkanka łączna,
 •  zawartość soli kuchennej,
 •  zawartość popiołu całkowitego,
 •  zawartość fosforu dodanego w przeliczeniu na P2O5
 •  zawartość metali.

Parametry mikrobiologiczne:

 • Escherichia coli,
 • Enterobacteriaceae,
 • liczba gronkowców koagulazo dodatnich,
 • ogólna liczba drobnoustrojów,
 • Listeria monocytogenes,
 • Salmonella ssp.,
 • Salmonella Typhimurium,
 • Salmonella Enteritidis,
 • Bacillus cereus,
 • liczba drożdży i pleśni,
 • Cronobacter ssp.

Skorzystanie z naszych usług w obszarze badań żywności pomoże Państwu zminimalizować potencjalne zagrożenia wynikające z zasad bezpieczeństwa żywności.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459