• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Doradztwo i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska

W ramach usług eksperckich z zakresu ochrony środowiska wykonujemy:

  • Oceny oddziaływania na środowisko
  • Opinie ekologiczne
  • Audyty ekologiczne
  • Ocena stanu środowiska wodno-gruntowego oraz tworzenie map rozkładu zanieczyszczeń
  • Pozwolenia wodnoprawne
  • Analizy akustyczne
  • Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska
  • Analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza
  • Zgłoszenia instalacji

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459