• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Monitoring składowisk odpadów

Zapewniamy kompleksowy monitoring składowisk odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r., poz. 523), w ramach, którego wykonujemy:

  • pomiary poziomu i składu wód podziemnych i odciekowych,
  • pomiary wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych,
  • pomiary emisji i składu gazów składowiskowych,
  • pomiary osiadania i stateczności zboczy,
  • pomiary wielkości opadu atmosferycznego,
  • sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego,
  • struktura i skład masy odpadów,
  • określenie struktury i składu masy składowiska,

opracowanie rocznych raportów z monitoringu składowisk odpadów.

oraz dodatkowo na życzenie klienta wykonujemy pomiary i obliczenia kubatury i objętości składowiska.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459