• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Pomiary emisji hałasu do środowiska

Jak uciążliwy może być hałas dla ludzkiego ucha - przekonujemy się o tym na co dzień, dlatego niezwykle ważne jest przestrzeganie norm hałasu.
Dysponujemy nowoczesnym sprzętem oraz doświadczonym zespołem, który na terenie całego kraju, świadczy usługi z dziedziny pomiarów hałasu wzakresie:

  • hałasu przemysłowego, pochodzącego od instalacji i urządzeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014, poz. 1542),
  • hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zgodnie z PN-87/B-02156 oraz PN-87/B-02151/02

Oferujemy doradztwo we wszystkich zagadnieniach związanych z akustyką.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459