• Obsizn 1
  • obsizn_banner2

Pomiary pól elektromagnetycznych

Prowadzimy akredytowane badania pola elektromagnetycznego w środowisku pracy zgodnie z normą PN-T-06580-3:2002. Metoda ta jest dostosowana do obszaru regulowanego oraz zgodna z obowiązującymi metodykami PIMOŚ – zakres 0Hz ( pole stałe ) – 90 GHz. Badanie pól elektromagnetycznych wykonujemy również w środowisku naturalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.10.2003 (Dz. U. Nr 192 poz. 1883) dostosowanym do wymagań DAB-18 w zakresie 45Hz-55Hz oraz 100KHz – 90 GHz.

Usługi obejmujące pomiar pola elektromagnetycznego i badania pola elektromagnetycznego wykonujemy między innymi dla:

  • telekomunikacji: pomiary stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników radiowo telewizyjnych,  infrastruktury informatycznej,
  • elektroenergetyki: pomiary linii przesyłowych, rozdzielni, elektrowni, elektrociepłowni,
  • ośrodków medycznych w zakresie urządzeń medycznych: pomiary diatermii chirurgicznych, rezonansów magnetycznych, urządzeń do magnetoterapii i magentostymulacji
  • zakładów przemysłowych: pomiary urządzeń zgrzewających, pieców rezystancyjnych, urządzeń spawalniczych, generatorów, linii produkcyjnych itp.

Wykonujemy także zgłoszenia instalacji emitujących PEM wraz z pomiarami GPS, analizy oddziaływania instalacji na środowisko naturalne, kwalifikacje przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko naturalne.

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459