• opa_banner
  • opa_slajder2

Kompetencje

Ośrodek Pomiarów i Automatyki prowadzi badania, pomiary i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych.

OPA posiada niezbędne certyfikaty i świadectwa potwierdzające wdrożenie właściwych metod badawczych, kompetencje personelu oraz możliwości techniczne zaplecza badawczego.

W ramach systemu bezpieczeństwa w górnictwie OPA prowadzi badania, pomiary, oceny i ekspertyzy w oparciu o uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w obszarze badań maszyn i urządzeń górniczych oraz ich elementów w odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Ocena zdolności Zakładu Remontowego wydana przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o. o. potwierdza zdolności OPA do wykonywania remontów urządzeń budowy zwykłej i urządzeń budowy przeciwwybuchowej

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459