• opa_banner
  • opa_slajder2

Profil działalności

Celem działań Ośrodka Pomiarów i Autimatyki jest zapewnienie bezawaryjnego i niezawodnego korzystania z dostarczonej energii elektrycznej, dążąc jednocześnie do maksymalnego ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia człowiekaoraz zagwarantowania bezpieczeństwa pracy urządzeń elektroenergetycznych i bezpieczeństwa pracowników.

Ośrodek wykonuje prace badawcze, pomiarowe, kontrolne nie tylko dla górnictwa, skąd wywodzą się korzenie jednostki, ale również dla wszystkich pozostałych sektorów gospodarki.

Profil działalności OPA obejmuje: 

- usługi rzeczoznawcze dotyczące eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych
- badanie i pomiary maszyn, urządzeń elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej
- badanie sprzętu elektroizolacyjnego
- badanie ochrony przeciwpożarowej i odgromowej urządzeń i obiektów
- wzorcowanie przyrządów

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459