• opa_banner
  • opa_slajder2

Dział Urządzeń Elektrycznych Budowy Przeciwwybuchowej

Dział Urządzeń Elektrycznych Budowy Przewwybuchowej

prowadzi działalność rzeczoznawczą w zakresie:

  •     odbiorów technicznych urządzeń (wraz z siecią zasilającą) nowo zainstalowanych w wyrobiskach stopnia "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu w polach trzeciej i czwartej kategorii zagrożenia metanowego
  •     odbiorów technicznych urządzeń (wraz z siecią zasilającą) nowo zainstalowanych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych, w szczególności wodoru, acetylenu i par oleju napędowego należących do II grupy wybuchowości
  •     odbiorów technicznych urządzeń (wraz z siecią zasilającą) nowo zainstalowanych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem, w tym kompleksów ścianowych o napięciu zasilania powyżej 1 kV
  •     odbiorów technicznych urządzeń (wraz z siecią zasilającą) przed oddaniem do eksploatacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, pyłów i włókien palnych należących do II grupy wybuchowości
  •     okresowych kontroli urządzeń budowy przeciwwybuchowej grupy I i II

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459