• oridug2
  • oridug_slajder5

Opis działalności

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych jest specjalistyczną jednostką wykonującą pomiary, badania i oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń eksploatowanych zarówno w przemyśle wydobywczym, jak i innych sektorach gospodarczych.

Od ponad 50 lat Ośrodek prowadzi działalność usługową w obszarze badań rzeczoznawczych stanu technicznego maszyn i urządzeń górniczych oraz ich elementów. Badania te są realizowane na podstawie uprawnień rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego nadanych przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 roku ORiDUG funkcjonuje jako jednostka upoważniona do wykonywania badań i ocen wyrobów stosowanych w zakładach przemysłu wydobywczego.

Doświadczenia badawczo-pomiarowe zdobyte w specyficznych warunkach górniczych, pozwalają Ośrodkowi rozwijać działalność w zakresie diagnostyki urządzeń oraz badań niszczących i nieniszczących, także poza obszarem górnictwa. Swoje usługi oferuje m.in. dla energetyki, hutnictwa, kolei, innych zakładów przemysłowych i odbiorców prywatnych. Ośrodek jako jedna z trzech w kraju jednostek uprawniony jest do wykonywania badań specjalnych kolei linowych i wyciągów narciarskich.

Potwierdzeniem wysokiej jakości usług i kompetencji Ośrodka w zakresie jego działalności są certyfikaty akredytacji jednostki inspekcyjnej i laboratorium badawczego wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. W zakresie badań własności mechanicznych, technologicznych oraz badań nieniszczących ORiDUG posiada stosowne świadectwa i certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Instytut Spawalnictwa.

Wiedza i długoletnie doświadczenia w zakresie pomiarów, badań, diagnostyki i ekspertyz dotyczących stanu technicznego maszyn i urządzeń eksploatowanych w różnych branżach gospodarczych stanowią przedmiot zainteresowania licznych partnerów z kraju i zagranicy, w tym między innymi: Albanii, Chile, Francji, Irlandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Wietnamu.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459