• oridug2
  • oridug_slajder5

Kompetencje

Ośrodek Rzeczoznawstwa wykonuje badania, pomiary i oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń eksploatowanych w szeregu branżach przemysłowych. ORiDUG posiada niezbędne certyfikaty i świadectwa potwierdzające wdrożenie właściwych metod badawczych, kompetencje personelu oraz możliwości techniczne zaplecza badawczego.

W ramach systemu bezpieczeństwa w górnictwie CBiDGP prowadzi badania, pomiary, oceny i ekspertyzy w oparciu o uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w obszarach:
Badania maszyn i urządzeń górniczych oraz ich elementów (Decyzja WUG), które obejmują:

- maszyny wyciągowe – badania mechaniczne i elektryczne
- naczynia wyciągowe
- zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych
- liny wyciągowe
- wieże szybowe
- koła linowe
- zbrojenie szybowe
- urządzenia ciśnieniowe, urządzenia dźwignicowe, urządzenia transportowe specjalne

Opinie na temat doboru obudowy szybowej (Decyzja WUG )


Decyzją NR TDN-N-54/03 Transportowego Dozoru Technicznego ORiDUG został uprawniony do naprawy układów hamulcowych, wykonywania zaplotów i końcówek lin kolei linowych i wyciągów narciarskich.

Certyfikatem Uznania Nr 4 025 2011 L Transportowy Dozór Techniczny potwierdził spełnienie przez CBiDGP/ORiDUG kryteriów normy PN-EN ISO/IEC 17025 uprawniające do wykonywania badań dla jednostki certyfikacyjnej TDT-CERT.

Certyfikatem Uznania Laboratorium Nr TDT-UL -1/20 Transportowy Dozór Techniczny poświadczył, że Laboratorium Ośrodka Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych posiada uznanie do wykonywania badań laboratoryjnych w obszarze działania jednostki inspekcyjnej Transportowego Dozoru Technicznego

Ocena zdolności Zakładu Remontowego wydana przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o. o. potwierdza zdolności CBiDGP do wykonywania remontów urządzeń budowy zwykłej i urządzeń budowy przeciwwybuchowej

ORiDUG posiada świadectwa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych:
Świadectwo uznania laboratorium NR LBU-049/09-20
Świadectwo uznania kompetencji w zakresie działalności spawalniczej wydane przez Instytut Spawalnictwa-Polska.

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459